Polypropylen Serie P4P4

-

 Lagers

-

 Wieldiameter
Einbaurad,  Ĝ 50 mm, TPE

050P4P4P0N

Einbaurad, Ĝ 50 mm, TPE

50 mm

22 mm

30 Kg

Einbaurad,  Ĝ 50 mm, TPE

075P4P4P0N

Einbaurad, Ĝ 50 mm, TPE
Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo...

BAH12C0075P4P4P0N

Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo Apparate, Ĝ 75 mm, PP
Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo...

BAH19C0050P4P4P0N

Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo Apparate, Ĝ 50 mm, PP
Bockrolle, CASCOO Apparate, Ĝ 50 mm, PP

FAPBCC0050P4P4P0N

Bockrolle, CASCOO Apparate, Ĝ 50 mm, PP
Bockrolle, CASCOO Apparate, Ĝ 75 mm, PP

FAPCCC0075P4P4P0N

Bockrolle, CASCOO Apparate, Ĝ 75 mm, PP
Rückenloch-Lenkrolle, CASCOO Apparate, Ĝ 75 mm, PP

HAH12C0075P4P4P0N

Rückenloch-Lenkrolle, CASCOO Apparate, Ĝ 75 mm, PP
Rückenloch-Lenkrolle, Cascoo Apparate, Ĝ 50 mm, PP

HAH19C0050P4P4P0N

Rückenloch-Lenkrolle, Cascoo Apparate, Ĝ 50 mm, PP
Lenkrolle, Cascoo Apparate, Ĝ 75 mm, PP

SAPA2C0075P4P4P0N

Lenkrolle, Cascoo Apparate, Ĝ 75 mm, PP
Lenkrolle, Cascoo Apparate, Ĝ 50 mm, PP

SAPA9C0050P4P4P0N

Lenkrolle, Cascoo Apparate, Ĝ 50 mm, PP
Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo Apparate, Ĝ 75...

TAPA2C0075P4P4P0N

Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo Apparate, Ĝ 75 mm, PP
Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo Apparate, Ĝ 50...

TAPA9C0050P4P4P0N

Lenkrolle mit Total-Feststeller, Cascoo Apparate, Ĝ 50 mm, PP